panorama 

Črni vrh (963 m)

 

nedelja, 25. maj 2014

 

 

Mala gora je sredogorski niz v smeri severozahod-jugovzhod, ki se razteza med ponikalnico Rašico in Kolpo. Najširša (4 km) je med Ribnico in Strugami. Najvišja vrhova sta Stene sv. Ane (963 m) in Črni vrh (963 m) v Ribniški Mali gori. Mala gora je v glavnem porasla z bukovimi in mešanimi jelovo-bukovimi gozdovi ter neposeljena.

 

Ena skupina udeležencev se bo zbrala pred žago v Podtaboru (Struge), druga  pa pred tovarno Riko v Lepovčeh (Ribnica), od koder začnemo turi ob 8. uri.

 

Skupini se bosta srečali pri Planinskem domu na sv. Ani, kjer bo krajši počitek. Pot bomo nadaljevali skupaj po vrhu slemena do Črnega vrha in se spustili v Ribniško dolino do Lipovca.  

 

Pot tehnično ni zahtevna.

 

Čas hoje je okrog 7 ur.

 

 

Vodnika:

 

Rajko Peterlin
031 383 444

 

Franc Modic
041 367 882

 

 

POROČILO O OPRAVLJENI TURI:

 

Mala gora je bila tokratni cilj ture, ki jo je organiziral naš vodnik Rajko Peterlin. Ena skupina udeležencev se je zbrala v Podtaboru (Struge), druga  pa v Lepovčeh (Ribnica). Skupini sta se srečali pri Planinskem domu na sv. Ani, kjer je bila krajša slovesnost z domačimi gorniki. Pot so nadaljevali po vrhu slemena do Črnega vrha in se nato spustili v Ribniško dolino.